Eta:Sql Teknik Özellikler

ETA:SQL TEKNİK ÖZELLİKLER

Neden ETA ?

ETA Bilgisayar, çeyrek asırdır ticari uygulama yazılımları konusundaki uzmanlığını programları, hizmetleri ve müşteri memnuniyeti ile bir bütün halinde müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Neden ETA:SQL ?

Günümüzde bilgi en değerli kaynak olarak kabul ediliyor. Bu bilgiyi güvenli bir şekilde saklamak, bu bilgiye hızlı ve esnek bir şekilde ulaşmak ve analiz edebilmek ise bilginin kendi kadar değerli sayılıyor. ETA, benzersiz tecrübesini, teknolojinin getirdiği imkanlarla birleştirerek bilgiyi değerlendirmenin en kolay yolunu ETA:SQL versiyonu ile sunuyor.

ETA:SQL Nedir ?

ETA:SQL programı açık veritabanı kullanımı ile veri güvenliği, esneklik, kolaylık ve hız avantajıyla ileri teknoloji olanaklarını sunmakla kalmıyor, modüler ve esnek yapısıyla kurumsal ve ileri çözümler sağlıyor.

Bir Bakışta ETA:SQL

– Açık veritabanı kullanımı ile Excel, Access vs.. gibi   programlara direkt bağlantı yapılabilir ve SQL   veritabanı özelliklerini kullanılarak işlemler
tamamlanabilir.

– Kullanıcının kendi istediği tipte sınırsız sayıda fiş tipi,   entegrasyon tipi, döviz, alan vs..tanımlayabilmesi ile   sınırsızlık kavramı ETA-SQL’in getirdiği en önemli   yeniliklerden biridir. Böylece pek çok noktada kısıtlı   sayıda tanımla yetinmek yerine isteğe bağlı olarak   tanımların geliştirilmesi mümkündür.

– ETA-SQL’in modüler ve entegre yapısı ile tüm   modüller arasında tam ve eş zamanlı entegrasyon   mümkündür.

– Eta SQL’de çok yönlü güvenlik sistemi mevcuttur.   Sistem yönetimi ile kullanıcı tanımı, yetkilendirme,   log(izleme), şirket açma, devir gibi güvenliğin ön   planda tutulduğu işlemler tek bir yerde toplanmıştır.

– ETA:SQLile sınırsız sayıda şirket ile çalışmak
mümkündür. Her şirket kendi içerisinde parametrik   olarak ihtiyaca göre farklı şekilde tasarlanabilir.

– Boyut (renk/beden) takiplerinin depo   bazında yapılabilmesi önemli avantajlar sağlar.

– ETA:SQLile sınırsız sayıda döviz ile işlem yapılabilir.   Döviz kurları günlük olarak kullanıcı tanımlı döviz   türlerine göre girilerek takip edilir.

– ETA:SQLgelişmiş raporlara sahiptir. Standart
raporlara alan eklenip çıkarma, alan uzunluklarını ve   kolon sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da   alanlara göre sıralama, raporların renk ve yazı tiplerini   belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme   gibi birçok özellik mevcuttur.

– Kart ve hareket seçim ve arama pencerelerinde   aramalar pratik şekilde yapılarak istenilen kayda   ulaşmak kolaylaştırılmıştır. Kullanıcılar pencereyi   istedikleri şekilde dizayn ederek alan ekleyip çıkarma,   saha isimlerini değiştirme gibi işlemleri yapabilirler.   Pencerelerde formüller ve arama kıstasları kullanılarak   istenilen kıstaslara sahip kayıtların listelenmesi   sağlanabilir.

 İLİŞKİSEL VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Client / Server Mimari
Veri işleme operasyonlarının optimize edilmesini sağlar ve ağ üzerindeki trafiği en alt düzeye indirir.

Maliyet
Gelişmiş özelliklere sahip bir Server bilgisayar birçok işlemleri üzerinde yapacağı için istemcilerde (masa üstü) daha ucuz bilgisayarlar kullanılabilir.

Veritabanı
Veritabanı üzerinde kullanıcı yetkileri tanımlanabilir.

Veri Bütünlüğü
İlişkisel veritabanı modelinin ana amacı olan veri bütünlüğü sayesinde yanlış ya da ilgisiz verilerin veritabanına kayıt edilmesi önlenir.

Veri Saklama
Veri saklama alanında daha az yer kapladığı gibi erişim süresini de hızlandırır.

YAPISAL ÖZELLİKLER

– ETA:SQL, Object Oriented teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır ve açık veritabanı mimarisine sahiptir.
– Popüler veritabanı sistemlerinden çoğunu desteklemektedir ve hem büyük hem de orta ölçekli işletmelerin
gereksinimi olan tüm fonksiyonelliğe sahiptir.
– Windows’un alışılmış kullanım ve grafik standartlarına sahiptir ve SQL özelliklerini kullanmaktadır.
– Açık Veri Bağlantısı (ODBC Driver) ile Excel, Word, Access gibi popüler programlara direkt bilgi bağlantısı
yapabilmektedir.
– Açık sistemleri desteklemesi sayesinde yardımcı programlarla sağlıklı bir iletişim kurar.
– Başka firmalar tarafından geliştirilen raporlama araçları ve çok farklı yazılımlar ile firmaya özel uyarlamalar
yapılmasına olanak sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

– Modüler yapı
– Esnek tanımlama
– Parametrik yapı
– Esnek entegrasyon
– Sınırsız kayıt imkanı
– Windows uyumlu kullanıcı arayüzü
– Sınırsız sayıda şirketle çalışma imkanı
– “Log” dosyası ile kullanıcı izleme ve yapılan işlemlerin takibi
– Menü, şirket ve işlem bazında yetkilendirme, kullanıcıları grup veya departmanlara bağlayıp grup bazında ortak
yetkilendirme yapılabilmesi
– Maliyet merkezleri tanımlanarak kar zarar hesaplarının maliyet merkezleri üzerinden takibi
– SQL fonksiyonlarının kullanabilmesi
– Tüm modüllerde sınırsız sayıda döviz cinsi ile çok dövizli işlem yapılabilmesi
– Raporların saha boylarının istenilen uzunlukta verilebilmesi, sahaların sütun sıralarının değiştirilebilmesi, saha
eklenip çıkarılabilmesi ve üst üste 5 ayrı sahaya göre artan veya azalan değerde sıralama yapılabilmesi ve bu
değişikliklerin kullanıcı bazında kayıt edilebilmesi
– Tüm modüllerde çok sayıda fiş tipi tanımlayarak fiş tiplerine bağlı muhasebe entegrasyon tablosu, evrak
numarası takibi vs. özellikleri ve esnek olarak saha tanımları yapılabilmesi
– Kullanıcı tanımları, yetkilendirme, devir, fiş tipi tanımları gibi uzmanlık gerektiren işlemlerin tek menü altına
toplandığı Sistem Yöneticisi Menüsü özelliği
– Programdaki tüm görsel araçların renk ve yazı tipi karakterlerinin belirlenebilmesi
– Her fiş tipi ve her kullanıcı için fiş girişlerinde esnek alanlar belirlenebilmesi
– Fiş tiplerine göre kullanıcı tanımlı evrak (seri) no takibi yapılabilmesi
– Şirket ve genel tabloların oluşturulmasında kullanıcıya göre ilk değerlerin (default) tanımlanabilmesi
– Tüm modüllerde Entegrasyon açıklamalarının esnek olarak tanımlanabilmesi ve istenilen alanların fiş açıklama
satırlarına taşınabilmesi
– Tüm şirketlerin tek bir işlemle yılsonu devrinin yapılabilmesi, dönem başında eski döneme ait kartların yeni
döneme taşınarak aynı anda her iki dönemde çalışılabilmesi ve daha sonra devir işlemi yapılarak yeni döneme
fişlerin aktarılabilmesi
– Doküman düzenleyici programı ile Fatura, irsaliye, sipariş gibi matbu formların dizaynlarının yapılabilmesi
– Kart ve hareket seçim pencerelerinde istenilen alanların eklenip kaldırılması ve ana pencereye bağlı diğer
pencerelerin istenilen şekilde SQL komutları ile tanımlanarak açılabilmesi, kullanıcı ve şirket bazında tanımların
saklanması
– Benzersiz orta menü ile ekranlar arasında kaybolmadan kolay kullanım imkanı
– Sınırsız sayıda makro tanımı
– İnternetten kur güncelleme
– Tüm raporların Excel, word, pdf, html, txt, rtf formatlarında alınabilmesi ve bu formatlarda e-posta
gönderilebilmesi
– Kart ve fiş bazında ilk kayıt eden ve düzeltme yapan kullanıcı bilgilerinin görülebilmesi ve raporlanabilmesi
– Önceki versiyonlardan data transferi ile kolay geçiş imkanı – Kullanıcıların sadece kendi girdikleri evrakları ve bunlara ait raporları görebilmesi imkanı
– Sipariş, İrsaliye, Fatura benzeri evraklar yazdırılırken resim, firma logosu kullanabilme imkanı