Eta:V8 Sql Teknik Özellikler

ETA:V.8-SQL parametrik ve etnek yapısı ile her sektör için çözümler sunar. İşletmeler tüm süreçlerini ETA:V.8-SQL ile takip edebilirler.

ETA:V.8-SQL’in modüler ve entegre yapısı ile tüm modüller arasında tam ve eş zamanlı entegrasyon mümkündür.

ETA:V.8-SQL’i kullanıcılar kendi isteklerine göre görsel ve içerik olarak özelleştirebilirler. Böylece pek çok noktada çözümlerin geliştirilmesi mümkün olur.

ETA:V.8-SQL’in kullandığı Açık veri tabanı platformu sayesinde Excel, Access gibi programlara direkt bağlantı yapılabilir. Kullanıcıların bu programları kullanarak ek çözümler üretmeleri mümkündür.

ETA:V.8-SQL’de çok yönlü güvenlik sistemi mevcuttur. Sistem yönetimi ile kullanıcı tanımı, yetkilendirme, şirket açma, devir gibi güvenliğin ön planda tutulduğu işlemler tek bir yerde toplanmıştır.

ETA:V.8-SQL’de işletmelerin verilerini güvence altındadır. Sağlam ve güvenilir veri yapısı ile veri kaybı engellenmiştir.

ETA:V.8-SQL ile çok sayıda şirket ile çalışmak mümkündür. Her şirket kendi içerisinde parametrik olarak ihtiyaca göre farklı şekilde tasarlanabilir.

ETA:V.8-SQL ile sınırsız sayıda döviz ile işlem yapılabilir. Döviz kurları günlük olarak kullanıcı tanımlı döviz türlerine göre girilerek takip edilir. Kurlar İnternetten otomatik güncellenebilir.


ETA:V.8-SQL gelişmiş raporlara sahiptir. Standart raporlara alan eklenip çıkarma, alan uzunluklarını ve kolon sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da alanlara göre sıralama, raporların renk ve yazı tiplerini belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme gibi birçok özellik mevcuttur.

ETA:V.8-SQL’de alınan raporlar Excel, Word, PDF, HTML formatlarında kayıt edilebilir ve e-posta gönderilebilir.

Kart ve hareket seçim ve arama pencerelerinde aramalar pratik şekilde yapılarak istenilen kayda ulaşmak kolaylaştırılmıştır. Kullanıcılar bu pencereleri istedikleri şekilde dizayn edip, alan ekleyip çıkarma, saha isimlerini değiştirme gibi işlemleri yapabilirler.

 

İLİŞKİSEL VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Client / Server Mimari

Veri işleme operasyonlarının optimize edilmesini sağlar ve ağ üzerindeki trafiği en alt düzeye indirir.

Maliyet

Gelişmiş özelliklere sahip bir Server bilgisayar birçok işlemleri üzerinde yapacağı için istemcilerde (terminal) daha ucuz bilgisayarlar kullanılabilir.

Veritabanı

Veritabanı üzerinde kullanıcı yetkileri tanımlanabilir.

Veri Bütünlüğü

İlişkisel veritabanı modelinin ana amacı olan veri bütünlüğü sayesinde yanlış ya da ilgisiz verilerin veritabanına kayıt edilmesi önlenir.

Veri Saklama

Veri saklama alanında daha az yer kapladığı gibi erişim süresini de hızlandırır.

YAPISAL ÖZELLİKLER

ETA:V.8-SQL, Object Oriented teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır ve açık veritabanı mimarisine sahiptir.

Hem büyük hem de orta ölçekli işletmelerin gereksinimi olan tüm fonksiyonelliğe sahiptir.

Windows’un alışılmış kullanım ve grafik standartlarına sahiptir ve SQL özelliklerini kullanmaktadır.

Açık Veri Bağlantısı (ODBC Driver) ile Excel, Word, Access gibi popüler programlara direkt bilgi bağlantısı yapabilmektedir.

Açık sistemleri desteklemesi sayesinde yardımcı programlarla sağlıklı bir iletişim kurar.

Başka firmalar tarafından geliştirilen raporlama araçları ve çok farklı yazılımlar ile firmaya özel uyarlamalar yapılmasına olanak sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

Modüler yapı ile aynı anda birden fazla modül ve şirkette çalışabilme

Parametrik yapı ile şirket ve kullanıcı bazında özelleştirme

Modüller arası ve muhasebe ile esnek entegrasyon

Windows uyumlu görsel kullanıcı arayüzü

Çok kullanıcılı çalışma imkanı

SQL fonksiyonlarının kullanabilmesi

Menü, şirket ve işlem bazında yetkilendirme imkanı. Kullanıcıları grup veya departmanlara bağlayıp grup bazında ortak yetkilendirme yapılabilmesi

Tüm modüllerde çok sayıda fiş tipi tanımlanabilmesi. Bu fiş tiplerine bağlı olarak muhasebe entegrasyon tanımı, stok fiyat tanımı, evrak no tanımı ve kolon boy tanımı yapılabilmesi.

Tüm modüllerde Entegrasyon açıklamalarının esnek olarak tanımlanabilmesi ve istenilen alanların fiş açıklama satırlarına taşınabilmesi

Kullanıcı tanımları, yetkilendirme, devir, fiş tipi tanımları gibi uzmanlık gerektiren işlemlerin tek menü altına toplandığı Sistem Yöneticisi Menüsü özelliği

Kart ve fiş bazında ilk kayıt eden ve düzeltme yapan kullanıcı bilgilerinin görülebilmesi ve raporlanabilmesi

Tüm şirketlerin tek bir işlemle yılsonu devrinin yapılabilmesi, dönem başında eski döneme ait kartların yeni döneme taşınarak aynı anda her iki dönemde çalışılabilmesi ve daha sonra devir işlemi yapılarak yeni döneme fişlerin aktarılabilmesi

Programdaki tüm görsel araçların renk ve yazı tipi karakterlerinin belirlenebilmesi

Doküman düzenleyici programı ile Fatura, irsaliye, sipariş gibi matbu formların dizaynlarının yapılabilmesi

Kart ve hareket seçim pencerelerinde istenilen alanların eklenip kaldırılması ve ana pencereye bağlı diğer pencerelerin istenilen şekilde SQL komutları ile tanımlanarak açılabilmesi. Bu ayarların kullanıcı ve şirket bazında saklanabilmesi

Benzersiz orta menü ile ekranlar arasında kaybolmadan kolay kullanım imkanı

Sınırsız sayıda makro tanımlayabilme

Kullanıcıya özel hızlı ulaşım menulerinin tanımlanabilmesi

Tüm modüllerde çok sayıda döviz cinsi ile çok dövizli işlem yapılabilmesi

Rapor saha boylarının istenilen uzunlukta verilebilmesi, sahaların sütun sıralarının değiştirilebilmesi, saha eklenip çıkarılabilmesi ve üst üste 5 ayrı sahaya göre artan/azalan değerde sıralama yapılabilmesi. Bu ayarların kullanıcı bazında kayıt edilebilmesi

Tüm raporların Excel, word, pdf, html, txt, rtf formatlarında alınabilmesi ve bu formatlarda e-posta gönderilebilmesi

Önceki versiyonlardan data transferi ile kolay geçiş imkanı